382
Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsa.

Forskning

Forskning

Vi forskar om insatser och metoder med målet att förbättra hälsan på arbetet

Kompetenscentret

Kompetenscentret

Syftet med Kompetenscentret för företagshälsa är att sprida den kunskap som utvecklas inom centrets två forskningsprogam inom företagshälsa

Sök

fhvforskning.se

Denna webbplats har utvecklats inom kompetenscentret för företagshälsa som är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet.

Vår avsikt är att löpande informera om resultat från den forskning som bedrivs inom kompetenscentret..

Läs mer om Kompetenscentret 

Kompetenscentret för företagshälsa

 Kompetenscentret för företagshälsa – en länk mellan forskning om FHV och praktik

Företagshälsovård (FHV) är en bred och komplex verksamhet till stor nytta både för FHV:s kunder och för samhället.

Företagshälsovården bidrar till goda arbetsmiljöer, effektiv rehabilitering och främjar hälsa. Även om FHV driver en effektiv och professionell verksamhet, kan verksamheten fortfarande utvecklas och förbättras. Här finns resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt som stöd och hjälp för både FHV och FHV:s kunder för ett sådant utvecklingsarbete.

Om forskningen

  • Den forskning som presenteras handlar bland annat om
  • utveckling och utvärdering av metoder som kan användas av FHV
  • metoder för FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete
  • metoder för FHV:s arbete med rehabilitering
  • individ-, grupp- och organisationsnivå
  • effekter av FHV:s arbete

 

En viktig uppgift för forskningen är att utvärdera olika insatser som FHV arbetar med. Dessa utvärderingar är också en viktig utgångspunkt för vidareutveckling av FHV:s arbetsmetoder.

Om fhvforskning.se

Denna webbplats har utvecklats inom kompetenscentret för företagshälsa som är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet.

 

Vår avsikt är att löpande informera om resultat från den forskning som bedrivs inom kompetenscentret.


Läs mer om kompetenscentret.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer forskningsprojekten.

Publikationer

Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

"I vår senaste publikation, där mätning av fysisk aktivitet gjorts med en rörelsemätare fastsatt på kroppen (Actigraph accelerometer), visar resultaten att individer "

dec
14
Read more »
Ekonomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

"Denna nyligen publicerade vetenskapliga artikel värderar produktionsförluster på arbetsplatsen till följd av hälso- och/eller arbetsmiljörelaterade problem. Genom at"

okt
05
Read more »

Prenumerera vårt nyhetsbrev!